nazad

Jelena Mom?ilovi?

Jelena Mom?ilovi?

Jelena Mom?ilovi?Draga "Anabella",

elim jo jednom da Vam se zahvalim to ste mi pomogli da izaberem ven?anicu koju sam sa zadovoljstvom nosila na svom ven?anju i u kojoj sam se prelepo ose?ala. Moram da priznam da je bilo dosta pozitivnih komentara u vezi sa ven?anicom i da su se svi interesovali iz kog je salona.
Verujem
da ?ete u skorije vreme imati posete od strane budu?ih mladi koje sam sa velikim zadovoljstvom uputila u Va salon. Tako?e, elim da napomenem da sam u Va salon dola po preporuci prijateljice koja je na svom ven?anju ponela jednu od Vaih ven?anica.

Pored velikog izbora ven?anica i ostalih detalja, sve pohvale zasluuju i nasmejane devojke iz salona u ulici Zmaja od No?aja, koje elim i da posebno pozdravim. Pored toga to su bile jako ljubazne, svojim predlozima su mi olakale odabir ven?anice i svih ostalih detalja koje sam ponela na dan ven?anja.

U prilogu Vam dostavljam nekoliko fotografija sa ven?anja, kao to sam i obe?ala. Nadam se da mi ne?ete zameriti to ih nisam poslala ranije.

Sa eljom da i ubudu?e imate puno uspeha u radu, srda?no Vas pozdravljam

Jelena Mom?ilovi?
detaljnije

Jelena Mom?ilovi?
Jelena Mom?ilovi?
Jelena Mom?ilovi?
Jelena Mom?ilovi?
Jelena Mom?ilovi?
Jelena Mom?ilovi?

Preporučujemo

Kupovina venčanica prethodnih kolekcija od 300-550 EUR, dok traju zalihe! ...detaljnije
11-Jan-2018
... detaljnije
Kako ste saznali za kompaniju ANABELLA ?


 Preporuka prijatelja
 Novine/specijalizovani ?asopisi
 Baneri/linkovi
 Preko Facebook-a
0.03