´╗┐ Me?unarodni susret poslovnih ×ena u Beogradu :: Anabella vencanice


Me?unarodni susret poslovnih ×ena u Beogradu

15-Apr-2007


revija_belmedic_1.jpgRevija unikatnih modela svetskih brendova ven?anica i haljina u sve?anoj Sali bolnice Bel Medic u Beogradu, odr×an je 2007.god. u organizaciji Udru×enja poslovnih ×ena Srbije.
Reviji je prisustvovao veliki broj ?lanova Kluba poslovnih ×ena.á

Udru×enje poslovnih ×ena Srbije okuplja preduzetnice i ×ene koje ×ele da otpo?nu sopstveni biznis kao i ×ene na rukovode?im pozicijama u institucijama koje se bave podrÜkom sektora malih i srednjih preduze?a.
detaljnije

Revija u Belmedic-u
Revija u Belmedic-u
Revija u Belmedic-u
Revija u Belmedic-u
Revija u Belmedic-u
Revija u Belmedic-u

Preporu─Źujemo

Kupovina ven─Źanica prethodnih kolekcija od 300-550 EUR, dok traju zalihe! ...detaljnije
11-Jan-2018
... detaljnije
Kako ste saznali za kompaniju ANABELLA ?


 Preporuka prijatelja
 Novine/specijalizovani ?asopisi
 Baneri/linkovi
 Preko Facebook-a
0.02